Следват десете принципа на Нияма:

1. Тапас - строгост, спазването на самоналожени ограничения, метод за развитие на волята и нейното насочване за преодоляване на инертност, отпуснатост, страх, ревност, малодушие. Метод, който превръща характера във формиращ фактор на поведението, независимо от темперамента и неговите склоности. Култивирането на една безкомпромисна взискателност към себе си и реакциите на тялото към неблагоприятни условия на средата.

2. Сантоша - доволство (удволетвореност) от живота и умението на човек да се фокусира върху това, което има и получава, а не върху това, което няма. 

3. Шауча - очистване на тялото и ума. Измиването на различни части на тялото с чиста вода, пиене на чиста вода, дишане на чист въздух, приемането на чиста храна в приятна обстановка и компания. Спазването на правилата, необходими за здравето и хигиената, и т.н. Всички тези процедури трябва да бъдат извършени, за да се очисти тялото. В крайна сметка чисти мисли, емоции, желания и наклоности трябва да бъдат насочени към постигане  на чистота на ума.

4. Сватхяя - себеобучение, себеразвитие, самонаблюдение и изучаване на свещените текстове.

5. Ишвара Пранидхана - казват, че ако човек развие умението да чува това, което достига до него като насоки, той няма нужда от учител. Това е и този принцип - едно умение да виждаме знаците по своя път и както казва К.Кастанеда, да знаеш кога да бъдеш достъпен и кога недостъпен.

6. Астикя - дълбока и пълна вяра в гури и авторитетните текстове и в това което помага в духовния път

7.Дана - дарения, например, даряване на храмове, за духовни програми, даряване на садху за храна и други нужди. Тъй като монасите живеят само с милостиня, те трябва да бъдат подкрепени и тогава те носят духовна чистота и дхарма на света. Ако садхака е ангажиран с работа и живот като стопанин, той трябва да пожертва някаква част,а санясина не живее семеен живот, той трябва да пожертва всичко. Гуру няма материални придобивки, с изключение на хляба, който е необходим за препитание и за изпълняване на ритуали, затова те идват от даренията на другите практикуващи йога.

8.Хри - чувство на покаяние за допуснатите грешки и стремеж да ги коригира чрез положителни действия, обслужващи дхарма.

9.Tirthadana - дарения при посещение на свети места. В Индия е обичайно да дарявате 11 рупии. Пазете се от лицемерите в роклята на садху, които, привързани към света, изискват да се правят дарения в голям мащаб. Истинските садху обикновено се намират много рядко в туристическите места, събират само необходимия минимум за храна, който използват в ограничени количества.

10.Хома е редовно предлагане (жертвоприношение) под формата на храна или друг дарове по време на пуджа.

11.Врата -  специални забрани, дадени от гуру на ученика. Това трябва да се разбира правилно, а не като потискане на волята на ученика. Студентът не винаги знае какво е най-доброто за него и какви забрани са необходими за него. Духовният Учител никога няма да бъде щастлив, ако страда неговият ученик, така че той избира тези врати, които не са разрушителни за ученика и му помагат в очистването. За някои Гуру може да определи обет на мълчание, като спазва това, ученикът ще придобие необходимата духовна енергия, пропиляна от празни разговори. Портите могат да бъдат напълно различни.

12.Джапа е повторението на мантрата, получена при посвещение, която трябва да се изпълнява в садханата на ученика (постоянна, ежедневна практика).